FORSIDE

v/adfærdsspecialist
& træningsinstruktør
Annette Høyer Bendtsen

Træffes på hverdage
mellem kl. 8.00-16.00

 
Bløde træningsmetoder, ud fra moderne hundepsykologi

Via forskning ved man i dag, at 80-85 % af den adfærd, som vores hunde udviser, stammer fra deres oprindelige ophav, dvs. den grå ulv og dermed ulveadfærd.

Ulven kommunikerer 95 % ved brug af kropssprog og mimik og kun 5 % via lyd, derfor er udgangspunktet i min undervisning hunde- (ulve) sprog. Indlæringen vil foregå via krops-, hånd og lydsignaler.

Der arbejdes efter de nyeste træningsmetoder, som bygger på motivation, forståelse og respekt for hunden og dens adfærd – vær blid, kærlig, tålmodig og konsekvent!

Forholdet mellem hund og ejer skal være præget af tillid og gensidig respekt.

Træning via forstærkninger (Operant indlæring)
Hunde lærer bedst og hurtigst via succes og positiv forstærkning, derfor trænes der 100% via bløde træningsmetoder, præcis timing, brug af positiv forstærkning (ros, godbidder) og "negative" forstærkning (tilbageholder ros, godbidder og opmærksomhed). Derud over benyttes brugen af  "nej", når betydning af ordet er indlært

Brugen af positiv forstærkning øger sandsynligheden for, at en ønsket adfærd udføres hyppigere.

Trinvis indlæring (Shaping)
Al træning tager udgangspunkt i den enkelte race, ejer, individ, køn, alder og historie.

Der lægges vægt på ikke at stille krav til hunden, som den ikke er klar til. Dette gøres bl.a. via trinvis indlæring, hvor øvelsen deles op i mindre trin, for så til sidst, at blive samlet til en komplet øvelse.

Indlæringsformen gør, at hunden nemt, via succes på de enkelte små trin, føres fra nulpunktet til den færdige øvelse på en positiv måde.
 
Hunden får på den måde mulighed for at udvikle sig harmonisk uden stress og opbygge tryghed, inden det videre forløb i træningsperioden. Desuden tages der højde for de forskellige udviklingsfaser, hunden kommer igennem.

Ingen straf
Der er ingen indlæringsmæssig værdi i straf - kun en risiko for at få en usikker, utryg og indlært hjælpeløs hund, der ikke ønsker samarbejde.
Straf er ikke kun fysisk vold, straf er også at rykke i linen, vedvarende skæld ud af hund og på andre måder krænke/overtræde hundens grænser.

Blød træning med positiv forstærkning giver glade hunde, der udstråler selvtillid, er trygge, tager initiativ og har mod på nye udfordringer.

 
DOXX Hundecenter . Uhre Skovvej 6 . DK-6064 Jordrup . Tlf. 75 55 61 45 . Mobil 50 55 21 31 . info@doxx.dk . Copyright 2009