FORSIDE

v/adfærdsspecialist
& træningsinstruktør
Annette Høyer Bendtsen

Træffes på hverdage
mellem kl. 8.00-16.00

 
Ideologi

Via gode læremestre har jeg fået en dybere indsigt i hundens virke, set ud fra en helhedsbetragtning. Denne lærdom vil jeg gerne give videre, samt general bruge i alle de situationer, hvor jeg har hunde i hænderne.

Hos os tager vi udgangspunkt i den enkelte race, og det enkelte individ, for at få det bedste samspil med hunden. Vi ønsker at gøre op med, at omgang med hund skal ske via dominans, her er det et samarbejde der tæller, så tilliden begge veje skabes.

Det er vigtigt for os at informere om, at der bag stedet her ligger en base af uddannelse, og hele tiden supplerende kurser. Det sikrer dig som hundeejer, at vi rent faktisk ved, hvad vi har med at gøre og ikke at forglemme - hvorfor vi gør det!

Tankerne bag Doxx Hundecenter er uddannelse, viden og erfaring med hunde. Naturskønne omgivelser og dejlige lyse og rengøringsvenlige lokaler. Der er fokus på mental- og fysisk velstimulerede hunde, så du og din hund får et godt besøg.

Doxx Hundecenter har meget stor fokus på miljøet og på vores fælles ansvar for at passe på naturen. Vi har indtænkt miljørigtige løsninger, samtidig med at vi løbende forbedre vores arbejdsprocesser til mere miljørigtige.

 
DOXX Hundecenter . Uhre Skovvej 6 . DK-6064 Jordrup . Tlf. 75 55 61 45 . Mobil 50 55 21 31 . info@doxx.dk . Copyright 2009